Rybka, o.p.s. Vojnova 281 375 01 Týn nad Vltavou zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeného KS České Budějovice, oddíl O, vložka 285 IČ: 28149599 Registrace - 8098268 číslo účtu: 3067091369/0800
Statutární zástupce - Eva Dvořáková ředitelka Rybka, o.p.s. tel.:723 981 614
Posláním Azylových domů je poskytovat sociální služby na přechodnou dobu rodinám, které se ocitly v krizové životní situaci a jež ztratily svoje přirozené bydlení a ekonomicky nemohou dosáhnout na komerční způsob bydlení a jsou ohroženi sociálním vyloučením.
Řešíme nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Snažíme se najít cestu, jak se z této krizové situace dostat, pomáháme s hledáním vhodného bydlení, řešit tíživou finanční situaci, pomáháme sociálně i právně, vedeme k samostatnosti a podporujeme klienty při vytváření a udržování vztahů a samostatného života. Zejména k obnovení rodinné situace a aktivního návratu do společnosti a uplatněním se na trhu práce.
Rybka, o.p.s. - nestátní nezisková obecně prospěšná společnost
Poskytujeme přístřeší hlavně pro rodiny s dětmi a matky s více dětmi, které se ocitly v krizové životní situaci, dále pro etnické menšiny, oběti domácího násilí a osoby bez přístřeší a to bez ohledu na pohlaví, rasu, vyznání, národnost a o s ohledem na individuální potřeby osob.
Základní informace Základní informace Úvod Úvod Podmínky přijetí Podmínky přijetí Kontakty Kontakty Dokumenty Dokumenty

Azylové domy pro rodiny s dětmi

Poslání

Cílová skupina

Cíle