Statutární zástupce - Eva Dvořáková ředitelka Rybka, o.p.s. tel.: 723 981 614 e-mail: dvorakova-eva@volny.cz
Zájemce o ubytování spadá do cílové skupiny rodiny s dětmi, popřípadě matky s dětmi, které se ocitly v krizové situaci Bezpodmínečné podřízení se Domovnímu řádu AD: zákaz kouření v celém areálu AD, pouze na vyhrazeném místě zákaz požívání alkoholických nápojů trvalá péče a odpovědnost za své nezletilé děti včasné placení nájemného a ostatních závazků vůči AD Zdravotní stav vylučující poskytnutí sociální služby Potvrzení od lékaře o bezinfekčnosti Žádost o poskytnutí sociální služby – podání písemně, telefonicky, e-mailem Mít vyřízené žádosti o poskytnutí dávek hmotné nouze – doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí V azylovém domě jsou nepřístupné jakékoliv náznaky šikany, násilí či rasově nebo nábožensky motivovaného jednání, která by mohla omezit práva a svobody uživatele. V prostorách Azylového domu je ZAKÁZÁNO kouření (klienti mohou využívat pro tyto účely vyhrazené prostory mimo AD donášení a požívání alkoholických nápojů požívání a přechovávání omamných látek, drog a jedů hraní hazardních her hlučná zábava a rušení nočního klidu donášení zbraní, střeliva, výbušnin a pyrotechnických pomůcek znečisťování společných prostor
Rybka, o.p.s. Tyršova 493 375 01 Týn nad Vltavou zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeného KS České Budějovice, oddíl O, vložka 285 IČ: 28149599 Registrace - 8098268 číslo účtu: 3067091369/0800
Základní informace Základní informace Základní informace Úvod Úvod Úvod Podmínky přijetí Podmínky přijetí Podmínky přijetí Kontakty Kontakty Kontakty Dokumenty Dokumenty Dokumenty Sponzoři Sponzoři

Azylové domy pro rodiny s dětmi

Podmínky přijetí